04/01/23

Sakupljanje i odvoz božićnih drvaca

Poštovani korisnici,

sakupljanje i odvoz božićnih drvaca na užem području grada Križevaca organizirat će se od 9. – 13.1.2023. godine od 7 sati ujutro prema redovnom rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada.

Božićna drvca odložite na dostupno mjesto pored svojih spremnika za otpad.