18/02/22

Automatiziran otkup ambalaže

Obavještavamo korisnike usluge da se otkup ambalaže (boca) u sustavu povratne naknade na reciklažnom dvorištu,
Donji Cubinec 30, od sada vrši putem automatiziranih uređaja za preuzimanje ambalaže.

Naknada za predanu ambalažu preuzima se kao i do sada na reciklažnom dvorištu.