18/12/20

OBAVIJEST

Poštovani korisnici,
u tijeku je podjela identifikacijskih kartica sa jedinstvenom šifrom korisnika koja je potrebna za predaju otpada na reciklažnom dvorištu, Cubinec 30.
Karticu je potrebno prilikom ulaska u reciklažno dvorište pokazati našem djelatniku, a ona omogućuje vašu evidenciju količina i vrsta otpada koju predate u reciklažno dvorište.

 

U službi očuvanja okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci