26/04/19

VAŽNA OBAVIJEST!!

Poštovani korisnici usluge odvoza otpada,

Podsjećamo sve građane Križevaca kako od 2. svibnja počinje novi sustav naplate i odvoza otpada, a sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.
Novi raspored odvoza otpada možete pronaći u Kalendaru odvoza otpada za 2019. godinu koji ste dobili na kućne adrese.
S ovim datumom po prvi puta na području Križevaca kreće odvoz biootpada (zelena kanta sa smeđim poklopcem), a u koju se isključivo odlaže kuhinjski otpad – razni ostaci od pripreme hrane (ne kuhana hrana), ostaci voća i povrća, listovi salate, blitve, kelja, krumpira i slično, ljuske od jaja, talog kave, vrećice od čaja. Potom, u kantu za biootpad ide i vrtni ili zeleni otpad – uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, borove iglice, kora drveta, piljevina i ohlađeni pepeo. U kantu za biootpad NE IDU ostaci kuhane hrane, meso, riba, kosti, mliječni proizvodi, ulja i masti.
Cilj svih ovih aktivnosti je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada Ivančino brdo (otpad iz kante sa zelenim poklopcem) i dostizanje cilja da se do 2020. godine odvojeno prikuplja 50 posto otpada što se Hrvatska obvezala pristupanjem u Europsku uniju.
Dobrim sortiranjem otpada, građani će moći utjecati na samu cijenu odvoza otpada.

U službi očuvanja okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci