10/10/18

OBAVIJEST građanima Općine Sveti Petar Orehovec

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:
23. – 24.10.2018. – Orehovec
25. – 26.10.2018. – Vukovec
29. – 30.10.2018. – Gušćerovec
31.10. – 3.11.2018. – Gregurovec
5. – 6.11.2018. – Miholec
7. – 8.11.2018. – Fodrovec
12. – 13.11.2018. – Mikovec

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu bez naknade odložiti sljedeće vrste otpada: