15/02/18

Podjela posuda za reciklabilni otpad u Općini Gornja Rijeka

Od danas (15.02.2018. godine) kreće podjela posuda sa narančastim poklopcem za reciklabilni otpad za područje Općine Gornja Rijeka.
Podjela će biti izvršena do kraja tjedna.
Svi korisnici će dobiti upute za postupanje s otpadom u kojima će se nalaziti i kalendar odvoza posuda s narančastim poklopcem te glomaznog otpada.