Odvoz glomaznog otpada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Odvoz glomaznog otpada

Početkom 2013. godine uveden je novi sustav sakupljanja glomaznog otpada na području JLS Križevci.

Odvoz glomaznog otpada organiziran je kroz sustav 2 kupona koji se nalaze u brošuri ” Kalendar odvoza otpada “ i koji se krajem godine dostavlja svakom korisniku. Kuponom za besplatni odvoz ostvaruje se jedan besplatni odvoz u željenom terminu. Po iskorištenju besplatnog kupona korisnik može zatražiti uslugu odvoza glomaznog otpada drugim kuponom koji se naplaćuje 50,00kn bez PDV-a.

Odvoz glomaznog otpada na području rada Komunalnog poduzeća organizirano je na dva načina:

  1. Područje 60 naselja JLS Križevci
  2. Područje Općina Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik. Odvoz glomaznog otpada organizirano je jednom godišnje u terminu koji se građanima priopćuje putem radio stanice, Internet stranice Komunalnog poduzeća i oglasima u općinskim prostorijama.

Zahtjev se može predati najkasnije 2 dana prije željenog termina odvoza. Odabranog dana do 7:00 sati ujutro dužni ste sav svoj glomazni otpad odložiti na javnu površinu.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  ZA VIŠESTAMBENE ZGRADE:
Glomazni otpad odvozit će se u dva termina: 15.05.2017. i 30.10.2017. godine.

Glomazni otpad odložite pokraj kontenjera za smeće na navedene datume do 7 sati ujutro, gdje će ga preuzeti naši djelatnici.
Molimo građane da glomazni otpad ne iznose naknadno nakon navedenog datuma. Odvoz se može naručiti i izvan termina, ali u tom slučaju se plaća odvoz sukladno redovnom cjeniku usluge ili ga možete sami odvesti na reciklažno dvorište u Cubincu.

   

U sklopu akcije neće se odvoziti:
• automobilske gume i gume ostalih vrsta vozila – predati ih možete u tvrtku Robni centar d.o.o. u ulici Nikole Tesle 49, Križevci
(preko puta benzinske pumpe KTC-a).
• opasni otpad (posude od boja, lakova, otrova i sl.) – predati ih možete u reciklažno dvorište u Cubincu.

 

 

ObilazakKomunalni otpadReciklažni otpadGlomazni otpad
Ante Starčevića
Antuna Gustava Matoša
Augusta Šenoe
Branitelja Hrvatske- sjever
Brckovčina
Drage Grdenića
Frana Supila
Frankopanska ulica
Greberanec
Heruci
Istarska ulica - sjever
Ivana Lepušića
Ivana Zakmardija Dijankovečkog
Ive Vojnovića
Kosovec (od strane Mladina)
Kralja Zvonimira
Mladine
Paška
Pesek
Petra Preradovića
Stanka Miholića
Sviličićev put
Tina Ujevića
Tome Sermagea
Trg Antuna Nemčića
Trg Ivana Mažuranića
Trg Josipa Jurja Strossmayera
Trg Silvija Strahija Kranjčevića
Vjenceslava Novaka
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki ponedjeljak
2.1.2017.
6.2.2017.
6.3.2017.
3.4.2017.
8.5.2017.
5.6.2017.
3.7.2017.
7.8.2017.
4.9.2017.
2.10.2017.
6.11.2017.
4.12.2017.
24.4.2017.
24.7.2017.
13.11.2017.
Alberta Štrige,
Antuna Mihanovića,
Branitelja Hrvatske – južni dio,
Crni put,
Dr.Ferde Kerna,
Frana Galovića,
Frana Gundruma,
Glogovničke bune,
Gustava Bohutinskog Istarska ulica-jug,
Josipa Buturca,
Josipa Buturca-odvojak ispod Istarske,
Karane,
Karla Hauslera,
Koruška,
Kralja Petra Krešimira,
Križevčine Donje i Gornje,
Krunoslava Heruca,
Mirka Bogovića,
Nikole Tesle-sjeverni dio,
Prigorska ulica-južni dio,
Slavka Kolara,
Trg sv. Florijana,
Vrbovečka ulica,
Zagrebačka ulica
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki utorak
3.1.2017.
7.2.2017.
7.3.2017.
4.4.2017.
2.5.2017.
6.6.2017.
4.7.2017.
1.8.2017.
5.9.2017.
3.10.2017.
7.11.2017.
5.12.2017.
25.4.2017.
25.7.2017.
14.11.2017.
Bana Josipa Jelačića
Brace Hanžeka
Dragutina Renarića
Koprivnička ulica
Ljudevita Gaja
Ljudevita Modeca
Ljudevita Vukotinovića
Marijana Detonija
Milislava Demerca
Mojsija Baltića
Nehajeva ulica
Obrtnička ulica
Petra Zrinskog
Potočka ulica
Ratarna
Stjepana Radića
Svetokriška ulica
Široko Brezje
Trg bana Lackovića
Veliki Potočec
Odvoz četiri puta mjesečno
svaku srijedu
4.1.2017.
8.2.2017.
8.3.2017.
5.4.2017.
3.5.2017.
7.6.2017.
5.7.2017.
2.8.2017.
6.9.2017.
4.10.2017
8.11.2017.
6.12.2017.
19.4.2017.
26.7.2017.
15.11.2017.
Andrije Lenarčića
Bjelovarska cesta
Cvjetna ulica
Desetine
Donji Cubinec
Dragutina Lambla
Ivana Gundulića
Kalničke punte
Kosovec (od strane Potočke ulice)
Kralja Tomislava
Mali Potočec
Marcela Kiepacha
Matije Gupca
Nikole Tesle - jug
Nine Vavre
Potočka-odvojak prema Malom Potočecu
Sidonije Rubido
Vjekoslava Koroskenya
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki četvrtak
5.1.2017.
9.2.2017.
9.3.2017.
6.4.2017.
4.5.2017.
8.6.2017.
6.7.2017.
3.8.2017.
7.9.2017.
5.10.2017.
9.11.2017.
7.12.2017.
20.4.2017.
27.7.2017.
16.11.2017
Biskupa B.Božičkovića
Biskupa J. Drohobeczkoga
Franje Markovića
Franje Račkoga
Gornje Vine
Helenski put
Ivana Viteza
Kalnička ulica
Kramarovec
Lipovčica
Prigorska ulica-sjever
Pušča
Radnički dol
Tadije Smičiklasa
Varaždinska ulica
Zagorska ulcia
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki petak
7.1.2017.
10.2.2017.
10.3.2017.
7.4.2017.
5.5.2017.
9.6.2017.
7.7.2017.
4.8.2017.
8.9.2017.
6.10.2017.
10.11.2017.
8.12.2017.
21.4.2017.
28.7.2017.
17.11.2017.
Dijankovec
Erdovec
Kunđevec
Podgajec
Prikraj
Stara Ves
Sv.Martin
Špiranec
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki drugi ponedjeljak
16.1.2017.
13.2.2017.
13.3.2017.
10.4.2017.
8.5.2017.
5.6.2017.
17.7.2017.
14.8.2017.
11.9.2017.
9.10.2017.
20.11.2017.
18.12.2017.
24.4.2017.
6.11.2017.
Beketinec
Bojnikovec
Doljanec
Donji Dubovec
Gornji Cubinec
Gornji Dubovec
Križevačka Poljana
Kučari
Mali Raven
Ravenski Lemeš
Ravenski Novaki
Ravenski Pavlovec
Srednji Dubovec
Veliki Raven
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki drugi utorak
17.1.2017.
14.2.2017.
14.3.2017.
11.4.2017.
9.5.2017.
6.6.2017.
18.7.2017.
19.8.2017.
12.9.2017.
10.10.2017.
21.11.2017.
19.12.2017.
25.4.2017.
7.11.2017.
Brezov most
Bukovje
Čabraji
Gračina
Križevački Lemeš
Mičijevac
Novi Đurđic
Stari Đurđic
Vojakovac
Vojakovački Kloštar
Vujići
Odvoz četiri puta mjesečno
svaku drugu srijedu
18.1.2017.
15.2.2017.
15.3.2017.
12.4.2017.
10.5.2017.
7.6.2017.
19.7.2017.
16.8.2017
13.9.2017.
11.10.2017.
22.11.2017.
20.12.2017.
26.4.2017.
8.11.2017.
Carevdar
Čabraji
Donjara
Kostadinovac
Majurec
Male Sesvete
Mali Carevdar
Novi Bošnjani
Pobrđani
Povelić
Rajići
Ruševac
Stari Bošnjani
Večeslavec
Velike Sesvete
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki drugi četvrtak
19.1.2017.
16.2.2017.
16.3.2017.
13.4.2017.
11.5.2017.
8.6.2017.
20.7.2017.
17.8.2017.
14.9.2017.
12.10.2017.
23.11.2017.
21.12.2017.
27.4.2017.
9.11.2017.
Apatovec, Glogovnica
Ivanec Križevački
Jarčani
Marinovec
Sveta Helena
Vojakovački Osijek
Žibrinovec
Odvoz četiri puta mjesečno
svaki drugi petak
20.1.2017.
17.2.2017.
17.3.2017.
14.4.2017.
12.5.2017.
9.6.2017.
21.7.2017.
18.8.2017.
15.9.2017.
13.10.2017.
24.11.2017.
22.12.2017.
28.4.2017.
10.11.2017.