Drobljenje i odvoz granja | Komunalno poduzeće d.o.o.

Drobljenje i odvoz granja

Post Date: ožujak 1, 2017

Drobljenje i odvoz granja

Besplatna usluga drobljenja i odvoza granja nastalog isključivo orezivanjem voćaka vrši se pomoću mobilne drobilice za drvenu masu. Navedeni otpad potrebno je privući uz rub parcele pokraj ceste najkasnije do 7 sati prema godišnjem rasporedu rasporedu koji se građanima dostavlja na kućnu adresu u sklopu Kalendra odvoza.

Izvan redovnog termina drobljenja i odvoza granja možete svoje granje besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu u Cubincu.

Otpad od orezivanja živice, cvijeća, raznog grmlja, čempresa i borova neće se preuzimati!

Odvoz i drobljenje granja za komercijalne voćnjake nisu besplatni.

RASPORED USLUGE DROBLJENJA I ODVOZA GRANJA 2017