Zelenilo i groblje | Komunalno poduzeće d.o.o.

Zelenilo i groblje

Radna jedinica Zelenilo i groblje brine o održavanju Gradskog groblja u Križevcima koje se nalazi u sjevernom dijelu grada kao i o održavanju Javnih zelenih površina na području Grada Križevaca. Tvrtka na dostojanstven način brine o ukopima pokojnika, te o izgradnji i uređenju grobnih mjesta.

Godine 1898. uspostavljeno je Centralno groblje grada Križevaca koje se prostire na površini od 8 hektara na kojoj se nalazi cca. 4.500 grobnih mjesta. Zahvaljujući bogatom biljnom nasadu, uređenoj mreži putova i staza, te infrastrukturnoj opremi svrstava se u jedno od najljepših groblja na području sjeverozapadne Hrvatske.
          Obim održavanja zelenih površina u gradu Križevcima utvrđuje se godišnjim planom. Valja naglasiti da trenutno u redovnom održavanju imamo 14,5 hektara zelenih površina, što se u cijelosti financira iz gradskog proračuna. Zelene površine su podijeljene po zonama u nekoliko kategorija, što ujedno određuje i kvalitetu njihova održavanja.
Radna jedinica Zelenilo i groblje podijeljena je na dvije osnovne djelatnosti (Parkovi i Groblja) unutar kojih se obavljaju svi zadani poslovi na način da korisnici naših usluga budu zadovoljni, te da odgovorimo na sve zahtjeve i opravdamo očekivanja naših građana.

Radna jedinica Zelenilo i groblje
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci

Rukovoditelj: Dragutin Matus
telefon: 048 718 070
mobitel: 091 1720 920

e-mail: dmatus@komunalno.hr


 

Skip to content