Vizija i misija poduzeća | Komunalno poduzeće d.o.o.

Vizija i misija poduzeća

VIZIJA I MISIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI

VIZIJA

Kreirati planove razvoja i aktivnosti zajedno s vlasnicima na načelima javnosti rada i održivog razvoja te konstantno raditi na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika.

MISIJA

Misija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci je da osigura kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sve uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i zdravstvene ispravnosti te zadovoljenja potreba građana.

Skip to content