Uprava | Komunalno poduzeće d.o.o.

Uprava

U okviru Uprave obavljaju se zajednički poslovi za poduzeće, od općih, kadrovskih i pravnih poslova, razvoja s izradom programa i projekata, knjigovodstva, komercijalnih poslova i centralnog skladišta.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci


Direktor: Martin Kozjak
tel: +385 48 720 901
fax: +385 48 720 919
martin.kozjak@komunalno.hr


Tajnica: Antonija Štriga
tel: +385 48 720 918
fax: +385 48 720 919
uprava_tajnica@komunalno.hr