Skupština društva | Komunalno poduzeće d.o.o.

Skupština društva

Članove Društva Komunalno poduzeće d.o.o. na Skupštini zastupaju njihovi zakonski zastupnici i to:

1. GRAD KRIŽEVCI; gradonačelnik Mario Rajn
2. OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO; općinski načelnik Nenad Bošnjak
3. OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC; općinski načelnik Franjo Poljak
4. OPĆINA KALNIK; općinski načelnik Mladen Kešer
5. OPĆINA GORNJA RIJEKA; općinski načelnik Darko Fištrović