Skupština društva | Komunalno poduzeće d.o.o.

Skupština društva

Članove Društva Komunalno poduzeće d.o.o. na Skupštini zastupaju njihovi zakonski zastupnici i to:

1. GRAD KRIŽEVCI; gradonačelnik Mario Rajn
2. OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO; općinski načelnik Nenad Bošnjak
3. OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC; općinski načelnik Franjo Poljak
4. OPĆINA KALNIK; općinski načelnik Mladen Kešer
5. OPĆINA GORNJA RIJEKA; općinski načelnik Darko Fištrović

 

 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Skupštine Društva dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: email: stela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-914, fax. 720-919.