Sati rada i stojeva | Komunalno poduzeće d.o.o.

Sati rada i stojeva

Izvod iz cjenika rada i strojeva

RBVRSTA USLUGEJEDINICA MJERECIJENA U KN
1Satnica za obračun rada:
KV radnik sat75,00
PKV radnik sat65,00
NKV radnik sat55,00
2Teretno vozilo Tam 75 sat120,00
km3,20
3Traktor "Tomo Vinković" s priključcima sat120,00
čekanje60,00
4Vrtna rotaciona kosilica sat100,00

Sve navedene cijene izražene su bez PDV-a.