Raspored čišćenja dimnjaka | Komunalno poduzeće d.o.o.

Raspored čišćenja dimnjaka

2017.

Uže područje grada

LOKACIJATERMIN
Vrbovečka, Karane, Koruška, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Pesek, Šebre, Radnički Dol, Kramarovec, Grebereanec, Gornje Vine, Ivana Gundulića, Cvjetna,
Koprivnička, Ljudevita Modeca, Marijana Detonija, Drage Renarića, Milutina Cihlara Nehaja, Bana Josipa Jelačića, Brace Hanžeka, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Ferde Kerna, Gustava Bohutynskog, Glogovničke Bune, Karla Hauslera, Mirka Bogovića, Kralja Petra Krešimira, Prigorska, Andrije Lenarčića, Vjekoslava Koreskenya, Dragutina Labla, Marcela Kiepacha, Nikole Tesle, Kalničke Punte, Trg Svetog Florijana, Zagrebačka, Frana Galovića, Frana Gundruma, Istarska, Stanka Mihalića, Petra Zrinskog, Ljudevita Gaja, Obrtnička, Ljudevita Vukotinovića, Matije Gupca, Sidonije Rubido, Nina Vavre, Petra Preradovića, Antuna Gustava Matoša, Ivana Mažuranića, Ante Starčevića, Antuna Nemčića, Josipa Juraja Strossmayera, Crni Put, Slavka Kolara, Paška, Branitelja Hrvatske, Antuna Mihanovića, Krunoslava Heruca, Pušča, Trg Bana Lackovića, Mojsija Baltića, Svetokriška, Tome Sermagea, Frankopanska, Josipa Buturca, Alberta Štrige, Kralja Zvonimira, Augusta Šenoe, Tina Ujevića, Drage Grdenića, Tadije Smičiklasa, Frana Supila, Vjenceslava Novaka, Zagorska, Biskupa Bazilija Božičkovića, Franje Račkoga, Franje Markovića, Helenski Put, Lipovčica, Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Silvija Strahimira Kranjčevića, Julija Drohobeczkog, Ive Vojnovića, Ivana Viteza, Ivana Lepušića, Varaždinska, Kalnička, Sviličićev Put, Mladine, Kosovec, Mali Potočec, Veliki Potočec, Milislava Demerca, Ratarna, Potočka, Široko Brezje
čišćenje kruto+plinsko ložište
u periodu 8.1.2018.- 6.3.2018.

čišćenje kruto+plinsko ložište u periodu od 16.4.2018.-15.6.2018.

čišćenje kruto ložište u periodu od 25.9.2018.-13.11.2018.

Šire područje grada

LOKACIJATERMIN
Vojakovački Kloštar, Mičijevac, Vujići, Pobrđani, Carevdar, Mali Carevdar, Kostadinovac, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Donjara, Male Sesvete, Velike Sesvete, Večeslavec, Povelić, Ruševac,
Sveta Helena, Žibrinovec, Križevački Ivanec, Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Marinovec, Vojakovački Osijek, Jarčani, Apatovec,
Desetine, Prikraj, Sveti Martin, Kunđevec, Špiranec, Stara Ves, Mali Raven, Veliki Raven, Ravenski Lemeš, Doljanec, Donji Dubovec, Ravenski Pavlovec, Srednji Dubovec, Kučari, Gornji Dubovec, Beketinec, Ravenski Novaki, Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina, Heruci, Bojnikovec, Podgajec, Erdovec, Dijankovec, Bjelovarska, Donji Cubinec, Križevačka Poljana, Gornji Cubinec, Bukovje, Gračina, Stari Đurđic, Novi Đurđic, Majurec, Majurec cesta, Križevački Lemeš, Brezov Most, Vojakovac, Čabraji
čišćenje kruto ložište
u periodu 6.3.2018.- 16.4.2018.

čišćenje kruto ložište u periodu od 15.6.2018.-6.8.2018.

čišćenje kruto ložište u periodu od 13.11.2018.-29.12.2018.
Edukativna brošura s rasporedom čišćenja dimnjaka za 2017. godinu


 

Skip to content