Odluka grada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Odluka grada

Ovdje možete preuzeti cjelokupni tekst Odluke o obvezatnom korištenju usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Križevaca.

Odluka o održavanju čistoće