Odluka grada i Općina | Komunalno poduzeće d.o.o.

Odluka grada i Općina

Ovdje možete preuzeti cjelokupni tekst Odluke o obvezatnom korištenju usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Križevaca.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

 


Odluke Općina:
SV. IVAN ŽABNO
odluka__o_nacinu_pruzanja_javne_usluge__prikupljanja_mijesanog_komunalnog_otpada_i_biorazgradivog_otpada-ŽABNO

GORNJA RIJEKA
Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-prikupljanja-miješanog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-komunalnog-otpada-na-području-Općine-Gornja-Rijeka

SV. PETAR OREHOVEC
odluka_o_obvezatnom_koristenju_komunalne_usluge_Orehovec

Skip to content