O nama | Komunalno poduzeće d.o.o.

O nama

Odluka o osnivanju Komunalnog poduzeća Križevci donijeta je u prosincu 1953. godine, a sa radom je započeto 1. siječnja 1954. godine kao Gradska komunalna ustanova sa zadaćom obavljanja komunalnih poslova na području tadašnje općine Križevci.


 • NAZIV: KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci
 • SKRAĆENI NAZIV: Komunalno poduzeće d.o.o.
 • SJEDIŠTE: Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
 • TELEFON: 048 720 915
 • E-MAIL: info@komunalno.hr
 • WEB: https://www.komunalno.hr
 • REGISTAR: Trgovački sud u Bjelovaru, MBS: 010054917, EUID HRSR. 010054917
 • TEMELJNI KAPITAL: 9.240.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
 • DJELATNOST: Skupljanje neopasnog otpada
 • OZNAKA DJELATNOSTI: 3811
 • MATIČNI BROJ: 3004465
 • OIB: 87214344239
 • ŽIRO-RAČUNI:
  • Zagrebačka banka d.d. poslovnica Križevci – za redovnu djelatnost
   IBAN: HR8723600001101476678
  • Zagrebačka banka d.d. poslovnica Križevci  – za odvoz komunalnog otpada, dimnjačarskih usluga i grobne naknade
   IBAN: HR7423600001500025662
  • Privredna banka Zagreb d.d. – za plaćanje usluga i radova
   IBAN: HR8823400091110334365

OSNIVAČI:

 • Grad Križevci – 76,5%
 • Općina Sv. Petar Orehovec – 8%
 • Općina Sv. Ivan Žabno – 7,5%
 • Općina Gornja Rijeka – 5%
 • Općina Kalnik – 3%

UPRAVA:

 • Martin Kozjak, direktor

Skip to content