nadzorni dobor | Komunalno poduzeće d.o.o.

nadzorni dobor

Franjo Sokač
Križevci, Paška ulica 16
– predsjednik nadzornog odbora
– imenovan odlukom o izboru člana nadzornog odbora koju je donijela skupština društva na temelju pisanih suglasnosti članova skupštine u pismenom obliku dana 17.3.2016., odluka pod br. 312-2/2016 od 17.3.2016., te odlukom o izboru predsjednika nadzornog odbora koja je donijeta na 42. sjednici nadzornog odbora održanoj dana 1. travnja 2016. godine, pod broj: 423-2/2016.
– imenovan na mandat od 4 godine

Željko Ružić
Sveti Ivan Žabno, Križevačka ulica 43
– član nadzornog odbora
– imenovan odlukom koju je donijela skupština društva dana 20.12.2017. pod br. 1586-4/2017, na vrijeme od 4 godine, a počinje s danom donošenja navedene odluke

Igor Tomić
Kalnik, Kamenica 18
– član nadzornog odbora
– imenovan odlukom koju je donijela skupština društva dana 21.06.2017. pod br. 743-12/2017, na vrijeme od 4 godine, a počinje s danom donošenja navedene odluke

Josip Međan
Ferežani, Sveti Petar Orehovec, Ferežani 51
– član nadzornog odbora
– imenovan odlukom skupštine društva broj: 509-11/2018 od 27.6.2018. na mandat od 4 godine, s danom 27.6.2018.

Franjo Kemenović
Karane, Križevci, Karane 72
– član nadzornog odbora
– imenovan odlukom skupštine društva broj: 509-11/2018 od 27.6.2018. na mandat od 4 godine, s danom 27.6.2018.

Stjepan Miloš
Špiranec, Špiranec 71
– član nadzornog odbora
– kao predstavnik radnika u nadzornom odboru Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
– imenovan odlukom Sindikalne podružnice Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, broj: 283-R164/2018 od 12.7.2018., na temelju odredbe čl. 164. Zakona o radu (NN br. 93/14 i 127/17)

 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Nadzornog odbora dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: email: stela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-914, fax. 720-919.