Savjetovanja s javnošću | Komunalno poduzeće d.o.o.

Savjetovanja s javnošću

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 kao tijelo javne vlasti poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Plan savjetovanja sa zaintersiranom javnošću

Skip to content