Građevinske usluge | Komunalno poduzeće d.o.o.

Građevinske usluge

Izvod iz cjenika naknade gradnje na groblju

RBVRSTA USLUGEJEDINICA MJERECIJENA U KN
1Grobnica jednostruka kom687,50
2Grobnica dvostruka kom1.375,00
3Okvir jednostruki kom250,00
4Okvir dvostruki kom500,00
5Spomenikkom125,00
6Pokrovna ploča kom162,50
7Okvir dječji kom62,50
8Za obnovu jednostrukog okvira - brušenjemkom50,00
9Za obnovu dvostrukog okvira - brušenjem kom100,00
10za obnovu dječjeg okvira - brušenjem kom25,00
11Za obnovu grobnice jednostruke - brušenjem kom100,00
12Za obnovu grobnice dvostruke brušenjem kom200,00
13Za obnovu po jednoj pokrovnoj ploči - brušenjem kom50,00
14Mršavi beton za jednostruki okvir kom37,50
15Mršavi beton za dvostruki okvir kom75,00
16Opločenje granitom jednostrukog okvira kom125,00
17Opločenje granitom dvostrukog okvira kom250,00
18Opločenje granitom jednostruke grobnice kom187,50
19Opločenje granitom dvostruke grobnice kom375,00

Navedene cijene uključuju PDV.


 

Skip to content