GIS | Komunalno poduzeće d.o.o.

GIS

Točnost podataka
Podaci u sustavu nemaju službeni karakter niti bilo kakvu pravnu snagu. Prikazani podaci služe kao informativni uvid u određene službene geodetske podloge, prostorno plansku dokumentaciju, tematske prikaze kao i za uvid u katastarske i zemljišnoknjižne podatke putem javnih servisa Pregled zemljišnih knjiga i Preglednik katastarskih podataka. Podaci su pripremljeni i ažuriraju se na temelju službenih izvora te su u velikoj mjeri točni. Kako se prezentirani podaci održavaju na više nadležnih mjesta moguće su izvjesne neažurnosti ili neusklađenosti.U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama Grada Križevaca, odnosno u službenim evidencijama drugih nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskom odredbama.
Izvori podataka
Podaci iz prostorno planske dokumentacije (GUP i PPU) koji se prikazuju, pripremljeni su iz izvornih podataka u digitalnom obliku dobivenih od izrađivača prostornih planova.Digitalne podloge koje se mogu kombinirati s prostorno-planskom dokumentacijom datiraju iz različitih razdoblja pa su moguća odstupanja od aktualnog stanja. Njihov sadržaj se aktualizira u skladu s dobavljivim službenim geodetskim podlogama iz Državne geodetske uprave.Veze prema bazama podataka javnih servisa za pregled zemljišnih knjiga i pregled katastarskih podataka su u realnom vremenu i prikazuje trenutno stanje iz evidencija koje vode Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava.Organizacija podataka
Preko interaktivnog preglednika ostvaren je uvid u službene geodetske podloge preko kojih se mogu preklapati karte iz prostorno planske dokumentacije, kao i dodatno izrađeni tematski slojevi. Svi prikazi nužno se moraju koristiti uz pripadajući tekstualni dio, koji se dobiva u PDF formatu sa web stranica Uprave Grada Križevaca.Istovremeno se kao podloga može koristiti samo jedna podloga u rasterskom formatu (DOF, TK, HOK) preko koje se mogu preklapati podloge u vektorskom obliku, te kombinirati sa željenom kartom iz prostorno planske dokumentacije (GUP ili PPU).Napomena: Zemljišna knjiga i katastar nisu u potpunosti usklađeni, te su moguće razlike u postojanju i opisu neke parcele u ovim evidencijama.Ograničenja
Pregled podataka je zbog različite namjene i različitih izvora u određenoj prostorno planskoj dokumentaciji ograničen na prikaz detalja samo do određenog mjerila, kako bi se izbjegle eventualne pogrešne interpretacije o svojstvima ili ograničenjima na rubnim dijelovima pojedinih prostornih cjelina.Zbog osiguravanja zahtjeva za brzinu rada sustava i podršku za što veći broj vanjskih korisnika koji sustavu pristupaju putem web-a, prikazivanje je ograničeno na istovremeni prikaz samo jedne od tematskih cjelina u prostorno-planskoj dokumentaciji (GUP i PPUG), uz jednu od mogućih podloga (HOK ili DOF).

    Nastavi na geoportal

Skip to content