E račun | Komunalno poduzeće d.o.o.

E račun

Dostava e-Računa u elektroničkom obliku

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci omogućuje svim korisnicima komunalnih usluga besplatnu dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte i time još više pridonosi očuvanju okoliša i prirodnih resursa.

e-Račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za usluge Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

Izgled e-Računa je sadržajno i vizualno identičan računu koji se izdaje u papirnatom obliku.

Da bi Vam se e-Račun dostavljao elektroničkom poštom potrebno je zatražiti aktivaciju usluge popunjavanjem Zahtjeva za aktiviranje besplatne usluge dostave e-Računa Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci. Popunjen i vlastoručno potpisan

Zahtjev potrebno je predati na blagajnu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u Ulici Drage Grdenića 7.

Zahtjev za aktiviranje besplatne usluge dostave e-Računa Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Zahtjev za otkazivanje besplatne usluge dostave e-Računa Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci