Dostava OIB-a | Komunalno poduzeće d.o.o.

Dostava OIB-a

Poštovani korisnici,

ovdje nam možete dostaviti svoj Osobni identifikacijski broj (OIB).

Da bi dostava OIB-a bila valjana sva polja moraju biti popunjena. Za pomoć prislonite strelicu miša na plavu okruglu ikonu sa slovom “i” koja se nalazi na kraju svakog polja.

Šesto polje koje je potrebno popuniti je polje Šifra komintenta. To je broj pod kojim Vas u našem informatičkom sustavu vodimo kao korisnika usluga. Šifra komintenta nalazi se na dva mjesta na svakom računu koji Vam šaljemo. Detaljan prikaz računa na kojemu su crvenom i plavom strelicom označena mjesta na kojima se nalazi šifra komintenta možete vidjeti ovdje.

Ukoliko šifru komintenta prepisujete sa uplatnice iz polja Poziv na broj odobrenja obratite pažnju na činjenicu da zadnja znamenka prije povlake nije dio šifre komintenta kao što je na primjeru računa i označeno.

Nakon što popunite sva polja, prepišite kontrolni broj i pritisnite gumb “Dostavi OIB”.

Skip to content