Djelatnosti i organizacija | Komunalno poduzeće d.o.o.

Djelatnosti i organizacija

Djelatnosti i organizacija

Djelatnost Tvrtke odvija se kroz organizacijske cjeline, tj. radne jedinice:

Radna jedinica Zelenilo i groblje

 • Parkovi
 • Groblja
 • Pogrebne usluge
 • Vrtlarija
 • Trgovina

Radna jedinica Čistoća

 • Kućni otpad
 • Industrijski otpad
 • Odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište
 • Javna čistoća
 • Dimnjačarska služba
 • Tržnica
 • Javna rasvjeta

Zajednički poslovi

 • Opći i pravni poslovi
 • Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi
 • Zaštita na radu i zaštita od požara
Skip to content