Cjenik usluga | Komunalno poduzeće d.o.o.

Cjenik usluga

Od 1. travnja 2016. godine primjenjuje se novi cjenik dimnjačarskih usluga. Na navedeni cjenik dobivena je prethodna suglasnost KLASA: 363-01/16-01/9; URBROJ: 2137/02-02/03-16-2 od 7. ožujka 2016. godine.


 

Skip to content