Zeleni otoci | Komunalno poduzeće d.o.o.

Zeleni otoci

Post Date: ožujak 1, 2017

Zeleni otoci

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području grada Križevaca i okolnih naselja ukupno je postavljeno 48 zelenih otoka, dok se na području općine Sveti Petar Orehovec nalazi 20 otoka, a na području Općina Kalnik 5 zelenih otoka.

 

Na području Općine Kalnik i Sv.Petar Orehovec nalazi se u zelenim otocima 5 spremnika za sakupljanje papira, stakla, plastike, tekstila i metala. Na području Općine Gornja rijeka nalaze se u zelenim otocima 3 spremnika za sakupljanje papira, stakla i plastike.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša. Kad su zeleni otoci puni, praznimo ih na našem reciklažnom dvorištu koje se nalazi u Cubincu gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.

Ovisno o području sakupljanja kućnog komunalnog otpada, u zelenim otocima se može nalaziti različiti broj spremnika. Na području naselja JLS Križevci nalaze se spremnici za staklo i tekstil, a na nekim lokacijama samo za staklo.

 

Popis naselja gdje su postavljeni zeleni otoci možete pogledati ovdje.