Sveti Ivan Žabno | Komunalno poduzeće d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

Post Date: ožujak 1, 2017

Sveti Ivan Žabno

Vodoopskrba općine Sveti Ivan Žabno obavlja se, odnosno, obavljati će se iz vodospremnika Bukovje, sve uz interpolaciju precrpne stanice PS “Brezovljani” i s otpremom vode u vodotoranj “Sveti Ivan Žabno” koji predstavlja novelator tlaka za cjeloukupni vodoopskrbni sustav južnog područja, od Svetog Ivan Žabna do Markovca Križevačkog i uz pripadajuće mreže, kojima se obuhvaćaju sva naselja uz cestovnu prometnicu Sveti Ivan Žabno – Bjelovar, kao i uz cjeloukupno gravitirajuće južno zaleđe.

Izradnja vodovodne mreže od vodospreme Bukovje do Svetog Ivana Žabno, ukupne dužine 9.050 m započeta je u 2004. godini, a dovršena je u 2005. godini.

Sjeverni dio općine Sveti Ivan Žabno, uključujući i periferne južne i istočne dijelove Grada Križevaca, u budućnosti će se opskrbljivati iz vodospremnika “Trema”, a s dopremom vode iz smjera vodospremnika “Bukovje”, sve posredstvom odgovarajuće precrpne stanice.