Opći uvjeti isporuke usluge | Komunalno poduzeće d.o.o.

Opći uvjeti isporuke usluge

Post Date: ožujak 1, 2017

Opći uvjeti isporuke usluge

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 3. Odluke o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 7/10) i članka 34. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 18. 10. 2010. godine gospodin Goran Gregurek, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci donio je Opće uvjete isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

 

Cjelokupni tekst Odluke možete vidjeti na slijedećem linku: