Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga | Komunalno poduzeće d.o.o.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Post Date: siječanj 22, 2017

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Na temelju članka 125. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/2009.) i članka 34. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci – pročišćeni tekst od 18. listopada 2010. godine, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci gospodin Goran Gregurek donio je Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe za područje Grada Križevaca te općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/2009. i 130/2011.) i članka 34. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci – pročišćeni tekst od 20. listopada 2011. godine, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci gospodin Goran Gregurek donio je te Opće i tehničke uvjete odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Križevaca.

Cjelokupne tekstove Odluka u pdf formatu možete preuzeti na slijedećim linkovima: