Odjava odvoza komunalnog otpada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Odjava odvoza komunalnog otpada

Post Date: ožujak 1, 2017

Odjava odvoza komunalnog otpada

Korisnik može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da se stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja prostora u funkciju. Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba davatelja usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

Korisnik ili nasljednik korisnika može stalno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da se stambeni ili poslovni prostor neće više koristiti zbog smrti, bolesti ili preseljenja korisnika usluge na novu adresu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja prostora u funkciju. Zapisnik o stalnoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba davatelja usluge i korisnik ili nasljednik korisnika usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

Zapisnike o privremenoj ili stalnoj odjavi korištenja usluge odvožnje komunalnog otpada možete preuzeti ovdje:

Zapisnik o stalnoj odjavi korištenja usluge odvoza komunalnog otpada – trenutno nije aktivan

Ispunjeni i potpisani zapisnik osobno donesite na blagajnu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u ulici Drage Grdenića 7.