O zbrinjavanju azbesta | Komunalno poduzeće d.o.o.

O zbrinjavanju azbesta

Post Date: ožujak 1, 2017

O zbrinjavanju azbesta

Kazeta za odlaganje azbestnog otpada na odlagalištu Ivančino brdo.

Kazeta za odlaganje azbestnog otpada na odlagalištu Ivančino brdo.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Upute o postupanju s građevinskim otpadom koji sadrži azbest kojima se regulira način postupanja i odlaganja u posebne kazete građevinskog otpada koji sadrži azbest.
U uputama između ostalog stoji:

… pravne i/ili fizičke osobe koje same uklanjaju pokrovne salonitne ploče ili druge azbestne ploče koje se nalaze na krovištima ili u zidovima objekata, prilikom uklanjanja azbestne ploče potrebno je cijelo vrijeme prskati vodom, te pažljivo demontirati kako ne bi došlo do lomljenja. Preporuka je da se poslovi uklanjanja salonitnih ploča prepuste ovlaštenim osobama koji su obučene za ovu vrstu poslova i osposobljene za rad na siguran način.
Pokrovne salonitne ploče nikako nije preporučljivo bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz. Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća i dr.).

Troškove pripreme građevinskog otpada koji sadrži azbest pravne i fizičke osobe snose same.
Azbest je opasan za zdravlje samo kada se azbestna vlakna nalaze u zraku koji se udiše. Zbog toga je svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje proizvoda koji sadrže azbest opasno za zdravlje ljudi. Iz navedenih razloga prilikom postupanja s građevinskim otpadom koji sadrži azbest nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu i koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva…