Nabavili smo mobilno reciklažno dvorište | Komunalno poduzeće d.o.o.

Nabavili smo mobilno reciklažno dvorište

Post Date: kolovoz 3, 2015

Nabavili smo mobilno reciklažno dvorište

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci nabavilo je mobilno reciklažno dvorište.

Hrvatski proizvođač Tehnix d.o.o. isporučio je mobilno reciklažno dvorište vrijedno 97.160,00 kn + PDV. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u nabavi je participirao sa 40% iznosa.

Mobilno reciklažno dvorište služi za prikupljanje korisnog i problematičnog otpada na području naselja jedinice lokalne samouprave Križevci koja su znatnije udaljena od reciklažnog dvorišta u Cubincu.

U narednih 20-ak dana mještani okolnih naselja počet će primati obavijesti o datumima i mjestima postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u njihovoj blizini.

Nabavom ovog mobilnog reciklažnog dvorište i njegovom primjenom na terenu Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci ostvaruje dodatni napredak u konstantnoj brizi za ljepši i čišći okoliš.