Mobilno reciklažno dvorište dolazi u Vaše susjedstvo | Komunalno poduzeće d.o.o.

Mobilno reciklažno dvorište dolazi u Vaše susjedstvo

Post Date: rujan 11, 2015

Mobilno reciklažno dvorište dolazi u Vaše susjedstvo

Komunalno poduzeće Križevci nabavilo je mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje problematičnog otpada, u što spadaju: pesticidi i ambalaža od pesticida, baterije i akumulatori, žarulje i fluorescentne cijevi, kiseline, otapala, deterdženti, motorna ulja i filtri od motornih ulja, boje, ljepila, manja električna i elektronička oprema, odjeća, tekstil, lijekovi i jestiva ulja.

Ukoliko posjedujete navedeni otpad možete ga predati na mobilnom reciklažnom dvorištu na sljedećim lokacijama:

• Parkiralištu Komunalnog poduzeća u ulici Drage Grdenića 7, u periodu od ponedjeljka 14.9. do subote 19.9.
• Ugibalištu u ulici Franje Markovića pokraj zelenih otoka, u periodu od ponedjeljka 21.9. do subote 26.9.
• Parkiralištu u ulici Matije Gupca nasuprot škole, u periodu od ponedjeljka 28.9. do subote 3.10.

Zahvaljujemo što sudjelujete u akciji pravilnog zbrinjavanja  problematičnog i korisnog otpada.