Lokacije spremnika | Komunalno poduzeće d.o.o.

Lokacije spremnika

Post Date: ožujak 1, 2017

Lokacije spremnika

Razmještaj spremnika za papir i staklenu ambalažu – Grad Križevci:

 • Franje Markovića (kod Lipe)
 • Tadije Smičiklasa (kod parkirališta)
 • Branitelja Hrvatske (kod Mlinara)
 • Krunoslava Heruca
 • Frana Gundruma
 • Stjepana Radića
 • Potočka
 • Bana Josipa Jelačića (kod izlaza na Koprivničku)
 • Matije Gupca (kod škole za djecu sa posebnim potrebama)
 • Matije Gupca (kod autobusnog kolodvora)
 • Marcela Kiepacha
 • Prigorska
 • Kralja Tomislava (kod željezničke stanice)
 • Josipa Buturca
 • Drage Grdenića (Billa parkiralište )
 • Mislava Demerca
 • Marijana Detonija (kod izlaza na Koprivničku)
 • Mladine
 • Ivana Lepušića

SAMO STAKLO: Zagorska ulica, Radnički dol, Mali Potočec, Gundulićeva ulica


Razmještaj spremnika za papir i staklenu ambalažu – naselja JLS Križevci:

 • Glogovnica
 • Carevdar
 • Majurec
 • Apatovec
 • Veliki Potočec
 • Poljana Križevačka
 • Sveta Helena
 • Veliki Raven
 • Bojnikovec
 • Špiranec

SAMO STAKLO: Bukovje, Većeslavec, Ivanec Križevački, Vojakovac, Kloštar Vojakovački, Stari Bošnjani, Đurđic, Srednji Dubovec, Prikraj, Brckovčina,   Erdovec, Ruševec i Osijek Vojakovački