Kalnik | Komunalno poduzeće d.o.o.
Post Date: ožujak 3, 2017

Kalnik

Vodoopskrba općine Kalnik vrši se sa crpilišta Vratno. Vodovodna mreža izgrađena je od izvorišta Vratno do vodospreme Kalnik iz koje se voda distribuira na čitavo podkalničko područje. Vodoopskrbna mreža jugozapadnog dijela podkalničkog područja (vodovod Kalnik zapad) povezuje uz interpolirane prekidne komore (PK “Borje” i PK “Obrež”), sve sa ciljem da se reduciraju pogonski tlakovi na granično dopuštene veličine. Cjevovodi su izvedeni od čeličnih, PVC i PEHD cijevi.