Izrada brošure o pravilnom gospodarenju otpadom | Komunalno poduzeće d.o.o.

Izrada brošure o pravilnom gospodarenju otpadom

Post Date: kolovoz 28, 2015

Izrada brošure o pravilnom gospodarenju otpadom

U utorak 25.8.2015. u prostorijama Komunalnog poduzeća d.o.o. sastali su se predstavnici komunalnih poduzeća iz Čakovca, Crikvenice, Krka i Križevaca te predstavnik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada gospodin Milan Jokić kako bi zajednički izradili brošuru o pravilnom postupanju s otpadom koja bi se dijelila na nacionalnoj razini svim stanarima višestambenih zgrada.

U brošuri će, između ostalog, biti navedeni načini izdvojenog sakupljanja otpada u Križevcima i Čakovcu kao primjerima gospodarenja otpadom u kontinentalnoj Hrvatskoj te u Crikvenici i Krku koji su primjer gospodarenja otpadom u priobalju.