Edukativni kutak | Komunalno poduzeće d.o.o.

Edukativni kutak

Post Date: ožujak 1, 2017

Edukativni kutak

 

Projekt MOJ OTPAD – MOJA ODGOVORNOST nastavak je provedenog istraživanja ( ankete ) kojim smo željeli uvidjeti razinu dosadašnje informiranosti građana o odvajanju otpada putem posude/spremnika s narančastim poklopcem , te njihove navike i eventualne probleme s kojima se susreću na samom mjestu nastanka otpada. Rezultati ankete pokazali su da je škola jedan od najvažnijih izvora informiranja o pravilnom postupanju s otpadom.

Tijekom trajanja projekta održano je 54 predavanja i terenskih obilazaka odlagališta otpada i reciklažnog dvorišta za 1070 učenika osnovnih i 830 učenika srednjih škola grada Križevaca.

Kroz predavanja i terensku nastavu educirali smo učenike o važnosti odvajanja otpada kao i o cjelokupnom sustavu odvajanja otpada putem posuda/spremnika specifičnim za područje JLS Križevci.

 

 

Učenicima nižih razreda osnovnih škola podijeljeni su radni listovi kojima je obuhvaćen kompletan sustav gospodarenja otpadom od njegovog nastanka, pravilnog odvajanja, zbrinjavanja te recikliranja. Za radne listove kao i provedbu kompletnog projekta Moj otpad – Moja odgovornost dobili smo suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a sve u cilju informiranja i poučavanja učenika.

Kako bi omogućili da znanje o pravilnom postupanju s otpadom stečeno na predavanjima i terenskoj nastavi primjene u praksi (na samom mjestu nastanka otpada), svim osnovnim i srednjim školama podijelili smo kartonske kutije koje su postavljene u svaku učionicu. Kutije su namijenjene za odlaganje iste vrste otpada koji se odlaže i u posude/spremnike s narančastim poklopcem koje učenici imaju u svojim kućanstvima (papirna, kartonska, plastična, metalna i višeslojna ambalaža).

 

 

 

 

 

 

Također, podijeljeno je 7200 uputa (naljepnica) o vrsti otpada koji se odlaže u posude/spremnike s narančastim poklopcem.
Izrađeno je i 120 platnenih vrećica sa logotipom projekta „Moj otpad, moja odgovornost!“ u sklopu promotivnog materijala kojima će se prezentirati uporaba platnenih umjesto plastičnih vrećica.
Osim predavanja, Komunalno poduzeće organizira razne radionice u  kojima sudjeluju djeca vrtičke i osnovnoškolske dobi.