Djelatnosti i organizacija | Komunalno poduzeće d.o.o.

Djelatnosti i organizacija

Post Date: prosinac 19, 2016

Djelatnosti i organizacija

Prema Društvenom ugovoru Tvrtka obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 3. održavanje čistoće,
 4. odlaganje i odvoz komunalnog otpada,
 5. održavanje javnih površina,
 6. tržnica na malo,
 7. održavanje gradskog i mjesnih groblja i obavljanje pogrebnih poslova,
 8. izrada geodetskih projekata i ostali geodetski radovi,
 9. održavanje javne rasvjete
 10. dimnjačarska služba.

Djelatnost Tvrtke odvija se kroz organizacijske cjeline, tj. radne jedinice:

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

 • Vodovod
 • Kanalizacija
 • Pročišćavanje

Radna jedinica Zelenilo i groblje

 • Parkovi
 • Groblja
 • Pogrebne usluge
 • Vrtlarija
 • Trgovina
 • Izgradnja

Radna jedinica Čistoća

 • Kućni otpad
 • Industrijski otpad
 • Odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište
 • Javna čistoća
 • Dimnjačarska služba
 • Tržnica

Zajednički poslovi

 • Opći i pravni poslovi
 • Računovodstveni poslovi
 • Knjigovodstveni poslovi
 • Nabava i skladište
 • Zaštita na radu
 • Informatički sustav