Dimnjačarska služba | Komunalno poduzeće d.o.o.

Dimnjačarska služba

Dimnjačarska služba Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci počela je sa radom 1. siječnja 2007. godine. Čini ju pet dimnjačara koji su bili zaposlenici u drugim radnim jedinicama u poduzeću i koje je Komunalno poduzeće školovalo i osposobilo za dimnjačarske poslove. Na taj su način riješeni višegodišnji problemi sa kvalitetom dimnjačarskih usluga na području Grada Križevaca.

Radna jedinica Čistoća
Dimnjačarska služba
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci

Voditelj službe: Zvonimir Palić
telefon: 048 681 655
fax: 048 270 271
mobitel: 091 1720 924
e-mail: dimnjacar@komunalno-krizevci.hr