Cjenik deponiranja otpada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Cjenik deponiranja otpada

Post Date: ožujak 1, 2017

Cjenik deponiranja otpada

CJENIK DEPONIRANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU IVANČINO BRDO

1. Komunalni otpad 61,00 kn/m3
2. Neopasni tehnološki otpad 61,00 kn/m3
3. Čista građevinska šuta (po potrebi i u ograničenim količinama)* 30,50 kn/m3
4. Čisti iskop zemlje bez građevinskog otpada 10,00 kn/m3

CJENIK DEPONIRANJA OTPADA DOPREMLJENOG U MANJIM KOLIČINAMA

1. Komunalni i neopasni tehnološki otpad u PVC vrećama 10,00 kn vreća
2. Komunalni i neopasni tehnološki otpad u auto prikolici volumena do 0,5 m3 30,50 kn/m3
3. Komunalni i neopasni tehnološki otpad u auto prikolici volumena do 1,0 m3 61,00 kn/m3

Sve cijene iskazane su s uračunatim PDV-om.

Volumen otpada za obračun cijene deponiranja računa se nakon odvajanja korisnog otpada u posebne kontejnere.

Zabranjeno je odlaganje opasnog otpada.

* Čista građevinska šuta prima se na deponiranje isključivo u količinama potrebnim za održavanja odlagalište i u vrijeme kada je potrebna u radovima održavanja odlagališta.