Ambalažni otpad | Komunalno poduzeće d.o.o.

Ambalažni otpad

Post Date: ožujak 1, 2017

Ambalažni otpad

CENTAR ZA GOSPODARENJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci obavlja i poslove vezane uz gospodarenje ambalažnim otpadom te je 22. srpnja 2008. godine sklopilo s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o skupljanju i prijevozu ambalažnog otpada od prodavatelja s područja Grada Križevaca do centra za gospodarenje ambalažnim otpadom odnosno do ovlaštene osobe za zbrinjavanje i oporabu.

Pod ambalažnim otpadom podrazumijeva se sva povratna ambalaža (PET, staklena i metalna ambalaža) koju građani vraćaju u trgovine i za koju dobivaju povrat od 50 lipa.
Osim statusa skupljača ambalažnog otpada, Komunalno poduzeće d.o.o. stječe i status Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom i to Odlukom Fonda od dana 15.04.2008. godine te počinje obavljati poslove preuzimanja ambalažnog otpada od skupljača, brojanja, evidentiranja, vođenja baze podataka, prešanja, baliranja, skladištenja ambalažnog otpada te otpremanja istog ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada.